Privacybeleid

Privacy Policy

voor de zakelijke klant en gebruiker van de Binto software

Wij zijn Meesio B.V. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we Persoonsgegevens van u nodig. In deze verklaring leest u welke Persoonsgegevens wij gebruiken en waarom. Verder leest u hoe wij deze Persoonsgegevens opslaan, beschermen en verwerken.

Deze Privacy Policy is van toepassing op onze websites www.meesio.com en www.binto.nl  (de Websites) en onze Binto software, waaronder ook de online applicaties (de Apps), die wij aanbieden (de Software). Wij behandelen uw Persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Telecommunicatiewet voor het gebruik van cookies. We noemen alle hier genoemde wetgeving gezamenlijk de Relevante Wetgeving

Definities
De Klant: de partij die met ons een overeenkomst sluit voor eigen gebruik van de software en/of voor het in gebruik geven van de software aan een derde partij;

De Gebruiker: de derde partij waaraan de Klant de software in gebruik kan  geven als dit schriftelijk is overeengekomen met Meesio.

Persoonsgegevens
Om onze Websites, App en Software aan te kunnen bieden, verwerken wij Persoonsgegevens. Met het begrip ‘Persoonsgegevens’ wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens?
Meesio B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in de zin van de Relevante Wetgeving. Onderaan deze Privacy Policy treft u onze contractgegevens aan.

Welke Persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinde(n) gebruiken we ze?
Voor en bij het gebruik van onze Websites, Apps en Software kunnen wij een aantal Persoonsgegevens van u verwerken. Wij mogen uw Persoonsgegevens verwerken, omdat we ons houden aan de Relevante Wetgeving. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens namelijk alleen als we ze nodig hebben voor het uitvoeren van onze overeenkomst, als we ze nodig hebben om te voldoen aan een wettelijke plicht, als we er een gerechtvaardigd belang bij hebben of als u ons toestemming hebt gegeven.

Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen voor onderstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hiermee nauw samenhangt. Zo worden uw Persoonsgegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

(Persoons)gegevens Doeleinde(n) Grondslag
De Klant
Contactgegevens:

Bedrijfsnaam, voor- en achternaam contactpersoon, e-mailadres contactpersoon, adres, telefoonnummer.

Wij gebruiken deze gegevens om:

-  u op de juiste manier te benaderen in correspondentie;

- contact met u op te kunnen nemen;

- onze diensten aan u te leveren;

- een nieuwsbrief of update te verzenden.

 

- Uitvoering van de overeenkomst

- Toestemming

Betaalgegevens:

Bedrijfsnaam, voor- en achternaam contactpersoon, e-mailadres, adres, KvK-nummer, BTW-nummer, rekeningnummer.

Wij gebruiken deze gegevens om:

- te factureren, betalingen voor onze Software te controleren en te administreren.

 

- Uitvoering van de overeenkomst

- Wettelijke plicht

Registratiegegevens (toegang tot Software met account):

Bedrijfsnaam, naam contactpersoon en e-mailadres, IP-adres.

Wij gebruiken deze gegevens om:

- u toegang te geven tot onze Software.

- Uitvoering van de overeenkomst
De Gebruiker
Registratiegegevens (toegang tot Software met account):

Bedrijfsnaam, naam contactpersoon en e-mailadres, IP-adres.

 

Wij gebruiken deze gegevens om:

- u toegang te geven tot onze Software.

- Uitvoering van de overeenkomst
Websitebezoekers
Contactformulier op de Websites:

Bedrijfsnaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer, bericht, IP-adres.

Wij gebruiken deze gegevens om:

- contact met u op te nemen naar aanleiding van uw vraag.

- Gerechtvaardigd belang

- Toestemming

Waarom mogen we uw Persoonsgegevens verwerken?
Er zijn verschillende grondslagen uit de Relevante Wetgeving op basis waarvan wij uw Persoonsgegevens mogen verwerken.

1.      Uitvoering van de overeenkomst: sommige gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst met u uit te voeren, zoals contactgegevens en betaalgegevens.

2.      Gerechtvaardigd belang: wanneer u het contactformulier invult op onze Websites, hebben wij een gerechtvaardigd belang deze gegevens te verwerken.

3.      Wettelijke plicht: wij zijn verplicht een aantal gegevens in onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst, zoals factuurgegevens.

4.      Toestemming: wij mogen bepaalde gegevens gebruiken, omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld door het accepteren van het ontvangen van de nieuwsbrief of door het invullen van het contactformulier.

Hoe komen we aan uw Persoonsgegevens?
Persoonsgegevens direct van u ontvangen:
We ontvangen Persoonsgegevens direct van u wanneer u gebruik maakt van onze Websites, App of Software.

Persoonsgegevens van derden die u aan ons verstrekt:
Het is ook mogelijk dat u Persoonsgegevens van andere personen aan ons verstrekt. We willen u graag erop wijzen dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of deze persoon akkoord is met het verstrekken van Persoonsgegevens.

Bent u verplicht uw Persoonsgegevens te delen met ons?
In sommige gevallen is de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer wij onze dienst aan u aanbieden of een overeenkomst met u moeten nakomen. Zonder uw Persoonsgegevens kunnen wij onze dienst niet aan u leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe beveiligen wij uw Persoonsgegevens?
We doen er alles aan om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw Persoonsgegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw Persoonsgegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

- encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die Persoonsgegevens bevatten;
- beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL);
- de security-first methode waarmee de software systemen zijn ontworpen;
- de toegang tot de Persoonsgegevens is beperkt tot de partijen die de Persoonsgegevens nodig hebben, en de partijen genoemd in deze privacy policy.

Hoelang bewaren we uw Persoonsgegevens?
Wij zullen uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. Wij verwijderen de Persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze verwerken.

Met wie delen we uw Persoonsgegevens?
Verwerkers
Het kan voorkomen dat wij aan andere partijen uw Persoonsgegevens verstrekken ter uitvoering van een dienst. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw Persoonsgegevens omgaan en zij krijgen alleen de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw Persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij delen uw Persoonsgegevens met respectieve providers voor hosting, communicatie (zoals e-mail), boekhoudsysteem, payment. Zij zullen respectievelijk de servers hosten, communicatiesystemen verzorgen, boekhoudsysteem verzorgen, de betalingen verzorgen. Deze partijen zijn ‘verwerkers’ in de zin van Relevante Wetgeving.

Derden
Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook delen met andere partijen, die geen verwerker zijn. Met deze partijen spreken wij af dat ze uw Persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. Zij zullen uw Persoonsgegevens alleen verwerken verenigbaar of in overeenstemming met het doel waarvoor wij de Persoonsgegevens van u hebben gekregen.

Zo heeft de Klant toegang tot alle registratiegegevens die de Gebruiker registreert in de App. Voor vragen over hoe de Klant omgaat met uw Persoonsgegevens, kunt u het best rechtstreeks contact opnemen met de Klant of haar privacy policy raadplegen.

Als wij een wettelijke plicht hebben om uw Persoonsgegevens te delen, zullen wij dit ook doen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de politie bij ons om uw Persoonsgegevens vraagt.

Doorgifte
Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw Persoonsgegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw Persoonsgegevens.

Zonder uw toestemming zullen we uw Persoonsgegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Links
Op onze Websites en in onze app kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende Websites te lezen.

Cookies
Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat door uw browser op uw computer wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Deze informatie kan bij uw volgende bezoek naar ons worden teruggestuurd. Zo kan onze website u herkennen.

Waarom gebruiken wij cookies?
Cookies zorgen ervoor dat u tijdens het winkelen ingelogd blijft, de artikelen in uw winkelwagen bewaard blijven, u veilig winkelt en de website snel is. De cookies zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij onze website kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen cookies van onszelf worden gebruikt om advertenties te tonen die aansluiten op uw interesses.

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kunt u geen artikelen in uw winkelwagen bewaren, niet elektronisch betalen, niet inloggen en kunnen sommige voorkeuren (zoals uw taalinstellingen) niet worden bewaard.

Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te bekijken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers wij op de website krijgen en welke pagina's zij bezoeken. Deze informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren.

Tracking cookies
Wij vragen uw toestemming om tracking cookies te plaatsen. Op basis van de pagina’s die u heeft bezocht, kunnen wij uw advertenties laten zien waarvan we denken dat deze interessant zijn voor u.

Social media
Op onze website staan knoppen van Facebook. Met deze knoppen kunnen bijvoorbeeld pagina's worden gedeeld op social media. Social media verzamelen via de code van deze knoppen informatie, al voordat u op de knop drukt. Wij hebben daar geen invloed op. Met deze cookies maken social media het mogelijk voor adverteerders om u te vinden. Lees regelmatig zelf de privacyverklaring van Facebook om te zien wat er gebeurt met uw gegevens die via de cookies zijn verzameld.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?
U kunt uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen. Stuur dan een e-mail naar: info@meesio.com.

Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?
U kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kunt u ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe u dit kunt instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als u cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

Wijzigingen Privacy Policy
Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Websites en in onze App plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan de Websites en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Uw rechten
U hebt de volgende rechten:
· u mag ons vragen om inzage in uw gegevens;
· u mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst;
· u mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan andere partijen doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen;
· u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
· u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
· u mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we geen gegevens meer van u verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over onder privacy policy kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact
Meesio B.V.
Steenovenweg 11
3417 XR Montfoort
KvK-nummer: 68017464
service@binto.nl
088-7282912